Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać w naszej placówce z rehabilitacji refundowanej przez NFZ. Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19 i utrzymuje się u nich m.in. duszność czy osłabienie, szybciej powrócą do pełnej sprawności. Poprawią swoją sprawność oddechową oraz zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Rehabilitacja wpłynie pozytywnie również na ich kondycję psychiczną.

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Można z niej skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Kto kieruje na rehabilitację

Z rehabilitacji będzie można skorzystać na podstawie aktualnego skierowania. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z określeniem jednostki chorobowej: U08; U08.9; U09; U09.9; U10; U10.9 – po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Etapy rehabilitacji

Rehabilitacja jest podzielona na kilka etapów.

1. Wizyta wstępna – specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe; wyniki będą porównane z wynikami po zakończeniu rehabilitacji i posłużą do oceny efektów terapii.

2. Wizyty terapeutyczne – fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt: 3 wizyty w każdym tygodniu lub więcej, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

3. Wizyta końcowa – fizjoterapeuta powtarza badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównuje osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Podczas rehabilitacji pacjenci otrzymają praktyczne wskazówki, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowia po rehabilitacji. Dostaną też plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.

Główne cele rehabilitacji:

– wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej),

– poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej,

– poprawa sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej,

– zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19,

– edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dot. programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 można uzyskać:

 od poniedziałku do piątku w godz.

7:30-15:00 (mgr Anna Kotowska-Łoś),

pod nr telefonu: 89 542 75 82, 89 542 89 13 wew. 525

Skip to content