PRZYCHODNIA W OLSZTYNIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych stanowi zakład leczniczy – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym podmiotu leczniczego – Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
Przedmiotem naszej działalności jest udzielanie podstawowych, specjalistycznych i rehabilitacyjnych świadczeń zdrowotnych.
Nasza placówka istnieje od 1993 roku. Oferujemy szeroki wybór następujących poradni specjalistycznych.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia okulistyczna

GABINETY

 • Gabinet stomatologiczny
 • Gabinet USG
 • Gabinet EKG
 • Gabinet zabiegowy
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

FIZJOTERAPIA

 • Gabinet masażu
 • Gabinet hydroterapii
 • Gabinet elektroterapii
 • Gabinet laseroterapii
 • Gabinet krioterapii
 • Gabinet fizykoterapii
 • Gabinet kinezyterapii

KADRA MEDYCZNA

Koordynatorem spraw medycznych w NZOZ OMR PZN jest lekarz o kwalifikacjach określonych w obowiązujących przepisach oraz menedżer zajmujący się organizacją, kontraktowaniem i finansowaniem. Nasz personel stanowi wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. m.in.:
 • lekarz specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lekarz specjalista ginekologii i położnictwa
 • lekarz specjalista chorób oczu
 • lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii
 • lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lekarz stomatolog
 • mgr pielęgniarstwa (pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowo-rodzinne, pielęgniarstwo opieki długoterminowej)
 • specjalista fizjoterapii
 • mgr fizjoterapii
 • technik fizjoterapii
 • technik masażysta

FINANSOWANIE PLACÓWKI

Zakład finansowany jest z:
 • kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • umów zawartych z innymi podmiotami
 • darowizn
 • usług zdrowotnych świadczonych odpłatnie

Dostępność architektoniczna

Placówka zajmuje 278,05 m2 wyposażona jest w sprzęt zgodny z wymaganiami, a budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.
O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Skip to content