Od lewej strony : 1. Sandra Chorąży – specjalista ds. kadr i BHP w NZOZ OMR PZN w Olsztynie, 2....