Pomoce ortopedyczne dla osób słabowidzących

Pomoce ortopedyczne to przyrządy, które ułatwiają bezpiecznie poruszanie się. Są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Naukę m.in. orientacji w przestrzeni oraz korzystania z białej laski prowadzi instruktor orientacji przestrzennej w ramach Gabinetu
Rehabilitacji Wzroku. Aby móc skorzystać z takiej wizyty oraz refundacji w ramach NFZ, należy posiadać skierowanie o kodzie 2300 do
Zakładu/Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej. Skierowanie te może wystawić lekarz okulista, neurolog lub lekarz rehabilitacji.
Refundacja na kupno pomocy ortopedycznej może być także zrealizowana na podstawie zlecenia wystawionego przez osobę do tego
uprawnioną, np. lekarza rodzinnego, okulistę lub fizjoterapeutę.

BIAŁE LASKI


Białe laski ułatwiają poruszanie się oraz wykrywanie przeszkód na trasie. Ponadto zwiększają bezpieczeństwo poprzez informowanie
kierowców, że dany przechodzień może nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, dzięki czemu prowadzący pojazd zachowa większą
ostrożność. Białe laski posiadają na swojej powierzchni odblaski, co zwiększa widoczność osoby jej używającej także po zmroku czy też w
bardzo pochmurny dzień. Materiały wykorzystywane do produkcji białych lasek to m.in.: aluminium, grafit, kompozyt. Podczas doboru białej
laski powinno zwrócić się uwagę na wiele aspektów, m.in. na wzrost użytkownika. Najlepiej, jeśli dobór zostanie przeprowadzony przez
wykwalifikowaną do tego osobę, np. instruktora orientacji przestrzennej. Wśród białych lasek dostępne są:

  • laski składane: podzielone na kilka części; można je złożyć, gdy nie są używane, np. po wejściu do pojazdu;
  • laski nieskładane (jednolite; sztywne);
  • laski sygnalizacyjne: cieńsze i delikatniejsze, niż laski orientacyjne; informują otoczenie o tym, że u danej osoby występuje problem ze wzrokiem.

Dofinansowanie NFZ:

  • laski orientacyjne składane: 250 zł raz na 6 miesięcy
  • laski orientacyjne nieskładane: 200 zł raz na 6 miesięcy
  • laski sygnalizacyjne: 220 zł raz na 6 miesięcy

LASKI PODPÓRCZE


Stosowane są głównie przez osoby starsze oraz posiadające dodatkowo dysfunkcje motoryczne. Podobnie, jak wspomniane powyżej laski
orientacyjne, mogą występować w wersji składanej na części lub nieskładanej. Laski podpórcze mają zwykle opcję samodzielnego
regulowania wysokości.

Dofinansowanie NFZ:

  • laska podpórcza składana: 140 zł raz na 6 miesięcy
  • laska podpórcza nieskładana: 100 zł raz na 6 miesięcy

KOŃCÓWKI DO BIAŁYCH LASEK


Białe laski orientacyjne występują z możliwością wymiany końcówki. Regularna wymiana końcówek jest istotna, ponieważ jest to element
ulegający szybkiemu zużyciu. Dostępne są końcówki obrotowe oraz nieobrotowe.


Dofinansowanie NFZ:
końcówki nieobrotowe: 30 zł raz na 6 miesięcy
końcówki obrotowe: 60 zł raz na 6 miesięcy

O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
kom.: +48 786 599 772
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 18:00.

Rejestracja online

Skip to content