Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia

W ramach Gabinetu Leczenia Zeza i Niedowidzenia realizowane są:

 • diagnoza ortoptyczna
 • terapia niedowidzenia
 • ćwiczenia ortoptyczne
 • bezpłatne badania przesiewowe

Przebieg badania ortoptycznego:

 • ostrość wzroku do dali i bliży
 • ruchomość gałek ocznych
 • występowanie zeza ukrytego lub jawnego
 • konwergencja
 • obuoczne widzenie

Wskazania do badań ortoptycznych

 • terapia w przypadku zdiagnozowanych wcześniej przez lekarza okulistę nieprawidłowości lub zaburzeń
 • profilaktyka

Objawy mogące świadczyć o problemach wzrokowych u dziecka

 • mrużenie oczu
 • pocieranie oczu; łzawienie, pieczenie oczu
 • obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • trudności w czytaniu, pisaniu, przepisywaniu z tablicy
 • przechylanie głowy
 • “uciekanie” oka
 • częste zamykanie lub zasłanianie jednego oka
 • podchodzenie blisko obserwowanego obiektu

Pamiętajmy, że dziecko nie powie nam, źle widzi, ponieważ zawsze wie, można widzieć lepiej. Badania przesiewowe i kontrolne pozwalają na szybsze wykrycie zaburzeń wzrokowych, które mogą m.in. wpłynąć negatywnie wyniki w nauce oraz codzienne funkcjonowanie, a przyszłości wykluczyć z wykonywania niektórych zawodów.

Podczas leczenia bardzo ważne jest trzymanie się zaleceń lekarza okulisty oraz ortoptysty, a także praca z dzieckiem w domu. Umożliwia to uzyskanie lepszych wyników terapii.

Cennik:

 • badanie ortoptyczne: 150 zł
 • ćwiczenia ortoptyczne w grupie (1 spotkanie 30 min): 60 zł
 • ćwiczenia ortoptyczne indywidualne (1 spotkanie 30 min): 90 zł
 • ćwiczenia ortoptyczne w grupie (pakiet 10 spotkań po 30 min): 500 zł
 • ćwiczenia ortoptyczne indywidualne (pakiet 10 spotkań po 30 min): 800 zł
 • badanie przesiewowe: bezpłatnie
O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
kom.: +48 786 599 772
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 18:00.

Skip to content