GABINET REHABILITACJI NARZĄDU WZROKU W OLSZTYNIE
(REHABILITACJA WZROKU olsztyn)

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku obejmuje usługi rehabilitacji podstawowej i specjalistycznej oraz informacyjno-doradcze. Usługi rehabilitacyjne, to proces składający się z serii ocen diagnostycznych oraz cyklu ćwiczeń, które mają pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym w pokonaniu skutków deficytów wzroku. Celem rehabilitacji jest nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego metodami bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem możliwości wzrokowych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w naszej placówce obejmują:
  • rehabilitację psychologiczną
  • zajęcia czynności życia codziennego
  • naukę orientacji przestrzennej, samodzielnego, skutecznego i bezpiecznego poruszania się
  • usprawnianie widzenia
  • naukę różnych technik komunikacji, w tym pisma brajla

Działania te uzupełniają oddziaływania medyczne przynosząc wymierne korzyści pacjentowi w postaci lepszego funkcjonowania, nawet wtedy, gdy z medycznego punktu widzenia proces leczenia (zabiegowy lub farmakologiczny) nie przynosi poprawy.

Aby skorzystać z bezpłatnych usług w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest jednorazowe skierowanie wystawione przez lekarza poradni okulistycznej, neurologicznej lub rehabilitacyjnej, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kadra:

Cezary Buszko – psycholog
Dorota Hamerska – tyflopedagog
Marzenna Zaorska –
prof. zw. dr hab. tyflopedagog
Agnieszka Nowakowska – rehabilitant widzenia

O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
kom.: +48 786 599 772
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 18:00.

Skip to content