PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Głównym celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej jest rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych pacjenta; zaplanowanie i realizacja świadczeń zdrowotnych, takich jak podawanie leków, wlewy kroplowe, opatrunki; prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej; ocena stanu ogólnego chorego; wykonywanie pomiarów ciśnienia, poziomu cukru we krwi; prowadzenie bilansu płynów; usprawnianie chorego w łóżku; edukacja rodziny lub bliskich, jak postępować z chorym, aby zapobiec groźnym powikłaniom; zlecenie usług opiekuńczych innym podmiotom w przypadkach rodzin i osób biednych, które nie mogą wykonać w ramach własnych możliwości wielu czynności ze względu na wiek lub chorobę przewlekłą (np. pranie, sprzątanie, zakupy, przygotowanie posiłku, karmienie, załatwienie sprzętu ortopedycznego, materaca przeciwodleżynowego).

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:
  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej (Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety)
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
  • nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego POZ, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Kadra:
mgr Danuta Korzeniecka-Stando – pielęgniarstwo rodzinne, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
mgr Renata Kempa – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Magdalena Kolebuk – pielęgniarstwo rodzinne
O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
kom.: +48 786 599 772
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 18:00.

Skip to content