Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny

Polski Związek Niewidomych

10-685 Olsztyn, ul. Paukszty 57

W terminie od 18 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r. realizuje zadanie pod nazwą

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – WSPARCIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

w ramach Modułu III programu

POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

finansowany ze środków PFRON*

* Wsparciem objętych jest 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym i 3 osoby towarzyszące. Realizowane działania obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, usługi transportowe, zakup art. pierwszej potrzeby, zakup wyposażenia, tłumaczenia dokumentacji oraz usługi specjalistów: opiekuna, tłumacza, instruktora orientacji przestrzennej, pracownika socjalnego, psychologa.
W ramach projektu zgodnie z harmonogramem zakwaterowanie i wyżywienie beneficjentów odbywa się w trybie ciągłym od przyjazdu pierwszych uchodźców z Ukrainy tj. 18.03.2022r. do 31.12.2022r. Usługi świadczone przez zatrudnioną kadrę świadczone są w sposób ciągły od dnia 01.08.2022r. do 31.12.2022r.
Kwota finansowania ze środków PFRON : 250 583,16 zł

Skip to content