Od lewej strony :
1. Sandra Chorąży – specjalista ds. kadr i BHP w NZOZ OMR PZN w Olsztynie,
2. Urszula Kalinowska – Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
3. Janusz Surmacz – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON,
4. Katarzyna Koplińska- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
5. Elżbieta Skaskiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
6. Elżbieta Jabłko – Dyrektor NZOZ OMR PZN w Olsztynie,
7. Mariusz Gruźlewski – Kierownik PZN Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie,
8. Bogumiła Pająk – główna księgowa w PZN Zakładzie Aktywności Zawodowej w Olsztynie.

W dniu 10 września 2021 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 16 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2021. Jej założycielem i organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i powołana przez nią Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Jej istotą jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundacja wyłoniła laureatów konkursu w 9 kategoriach, wśród których znalazły się również nasze placówki:

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

III miejsce i brązowy medal: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych w Olsztynie

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

III miejsce i brązowy medal: Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie.

Finaliści zmierzą się w walce o Laur Lodołamaczy 2021 na Galii Finałowej, która odbędzie się 7 października 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Skip to content