PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w olsztynie
(LEKARZ olsztyn)

Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń oraz zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia udzialane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie pisemnej deklaracji.

Świadczone usługi:
  • profilaktyka chorób, w tym badania i porady
  • świadczenie profilaktyki chorób układu krążenia
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (USG,EKG, RTG) zgodnie z obowiązującym wykazem
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • orzekanie o stanie zdrowia
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia
W NZOZ OMR PZN w Olsztynie obowiązują następujące stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4, 00 zł
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,00 zł

Kadra:

Lek. med. Wiesława Szczakowska-Polak – specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Monika Jabłońska – specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Hanna Kamissarava

Lek. med. Kaja Majewska

O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
kom.: +48 786 599 772
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 18:00.

Skip to content