poradnia GERIATRYCZNA w olsztynie (geriatra olsztyn)

Zadaniem poradni geriatrycznej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Kompleksowej Oceny Geriatrycznej:

 • oceny funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci i nastroju
 • rozpoczęcie i kontynuacja leczenia zespołów otępiennych
 • ocena sprawności funkcjonalnej pacjenta
 • postępowanie w problemach związanych z wielolekowością (geriatryczne zespoły jatrogenne)
 • rozpoznanie i leczenie innych schorzeń internistycznych u osób po 65 roku życia
 • kwalifikacja do leczenia stacjonarnego w Oddziale Geriatrycznym lub innych oddziałach
 • edukacja rodziny i opiekunów

Podczas wizyty w poradni pacjent powinien posiadać dokumentację medyczną:

 • karty informacyjne dotychczasowych hospitalizacji
 • posiadane konsultacje innych specjalistów
 • spis wszystkich przyjmowanych obecnie leków (również bez recepty)
 • ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych
Podczas wizyty wskazana jest obecność opiekuna pacjenta tj. członka rodziny lub innej opiekującej się osoby. Wizyta w poradni odbywa się w ramach umowy z NFZ i wymagane jest posiadanie skierowania od Lekarza Rodzinnego (POZ) lub lekarza specjalisty (AOS) lub skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na którym pacjent ostatnio był hospitalizowany.

Kadra: Lek. med. Monika Jabłońska – specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Skip to content